Saknar tydelegare marknadsføring av aktivitetar – ordføraren lovar å sjå på det