– Bompengar er naudsynt for å byggja nok veg

foto