Prøveprosjekt hos fastlegane gav meir tilfredse pasientar