– Havforskningsinstituttet vil ... tilby Austevoll kommune ei orientering og dialog om resultata frå fredinga av hummer ved Trollsøy for heile perioden 2019-2023. Presentasjon av resultat frå andre hummarfredingsområde kan `og inngå i ei slik orientering, skriv van der Meeren, som òg kjem inn på at dagens område er relativt lite.

– En bieffekt av et utvida fredingsområde som inkluderer områda på begge sider av ferjeleia mellom Hufthamar og Trollsøy, er at dette ville løyst problemet med fastståande fiskereiskap som hamnar i propellen til ferjene, skriv han vidare.