NRK: Finansdepartementet meiner lakseskatten kan gi inntekt på 16–17 milliardar