Fleire kan søkje risikolån for miljøinvesteringar i skip