Fiskarane tener godt sjølv om torskekvotane er blitt mindre