Blålysetatane øvde saman: Møteulukke, fire skadde, livredding må setjast i gang