Magnus Lagabøtes landslov skal feirast i 2024: – Viktigare enn Grunnlova