17 millionar til vern og freding av fartøy i Vestland