På si eiga Facebook-side skriv gründerane i havgapet at dei er glade for anerkjenninga. 901 kvinner er eigarar av Feddie Ocean Distillery, og er dermed vinnarar av prisen Vestlandets kvinnelige gründer, saman med gründeren deira Anne Koppang.

– Dette inspirerer oss til å fortsetja jobben med å dytta litt på børsen og endra kjønnsubalansen i investormarkedet for å få fleire kvinner til å satsa, investera, tørra og ta risiko.

Design- og digitalbyrået Cure og Bergen Næringsråd står bak prisen som blei delt ut på Vis Innovasjon i Bergen i føremiddag torsdag. Fullbooka arrangement og full jubel, med 250 deltakarar på kvinnedagen i regi av NHO, Connect Vest og VIS, Vestlandets innovasjonsselskap, står det vidare å lesa.

– Ein blåfugl kviskra oss i øyra at me var ein av to finalistar blant 50 nominerte, så vår Tessa var til stades og mottok prisen på våre vegne. Stor stas!

Premien er designarbeid til ein verdi av kr 200 000.