Kjersti klar for Forskar Grand Prix

 Nyhende  Innspel avslått på Kjersti klar for Forskar Grand Prix
sep 272016
 
Kjersti Opstad Strand deltek på Forskar Grand Prix.

Kjersti Opstad Strand deltek på Forskar Grand Prix.

Storebøkvinna Kjersti Opstad Strand konkurrer onsdag med andre forskarar om ha å best mogleg formidlingsevne. Går ho vidare ventar storshow i Grieghallen. Metrologen som for tida jobbar med doktorgraden ved Havforskingsinstituttet, HI, meiner at formidling av forsking er heilt essensielt.

– Samfunnet treng forsking, og då må me klara å formidla det me driv med, seier doktorgradsstudenten ved HI. I denne samanhengen betyr det at deltakarane er vortne coacha av kommunikasjonsekspertar og teaterfolk.

– Det nyttar lite å brenna for faget ditt om du ikkje klarar å formidla det. Eg har sett videoar av meg sjølv når eg har snakka om faget mitt, og då fekk eg sjå at oppfattinga av meg sjølv ikkje er det same som tilhøyrarane ser, seier den sprudlande metrologen. No brukar no meir kroppsspråk og er vorten medviten må kor ho skal setja trykket i setningane for å få fram dei viktige poenga. Innhaldet i presentasjonen er pugga.

– Det viktigaste er å ikkje få hjernteppe, ler Kjersti smått nervøst.

Onsdag er det regional finale, og to i feltet på ti går vidare til den nasjonale finalen i Grieghallen. Opstad Strand innrømmer at ho er langt utanfor den vanlege komfortsona si, men vonar at ho ved å leggja ut om korleis vêr og havstraumar verkar inn på naturen kan rokka ved nokre av dei etablerte sanningane.

– Eg stiller spørsmål om biologien har rett når me analyserer korleis eit oljeutslepp kan verka inn på økosystema i Lofoten, seier ho til Marsteinen.

Arrangementet er eit lekk i Forskningsdagene i Bergen, og om Kjersti går vidare til den nasjonale finalen, venter ein noko lenger presentasjon på laurdag.

Konferansier for den nasjonale finalen er Nadia Hasnaoui, kjent fra NRK.

Fagjuryen i finalen består av debattredaktør i Aftenposten, Erik Tornes, fyrsteamanuensis Marlen Ferrer ved Høgskolen i Oslo og Akershus – òg kjent fra programserien Big Bang på NRK, og ikkje minst skodespelar Hallvard Holmen, framgår det i pressemeldinga frå Universitet i Bergen.

Av Trond Hagenes

Krevjande med rullestol

Krevjande med rullestol

Den politiske leiinga i kommunen fekk klare meldingar og nye røynsler etter ei runde med rullestol over Storebø. Sentralt i bodskapen frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne er kravet om døropnarar på ungdomsskulen.   Høge kantar på fortaua, dårlege høve til å komma seg opp på dei, få fotgjengarovergangar og manglande døropnarar. Dei fekk Les meir

Motstraumskokebok frå Ørjan

Motstraumskokebok frå Ørjan

Når kokebøker med kvardagsmat strøymer over i hyllene hos bokhandlarane, smeller meisterkokken Ørjan Johannessen til med ei bok med helgemat.   Eit drygt halvanna år etter Bocuse d’Or-gullet smeller Ørjan Johannessen til med den andre kokeboka si, med tittelen Endelig helg. Boka kjem ut på Cappelen Damm, og er foruten Ørjan sine oppskrifter pryda med Les meir

Dyrt og farleg utan setebelte

Dyrt og farleg utan setebelte

Gløymer du å ta på deg beltet når du sit på bussen, kan det fort vanka førelegg på 1 500 kroner. Og verre enn det: Det kan vera farleg for både medpassasjerer og deg sjølv.   Tide buss sine sjåførar informerer tidt og ofte dei reisande om at belte er påbode ved busstransport i Noreg. Les meir

Trivsel i friminutta

Etter suksess på Trolandshamar skule blei det måndagsmorgonen arrangert trivselfriminutt for fyrste gong på Storebø skule.   Både lærarar og ein heil haug med sprudlande elevar dansa på skuleplassen etter framvising frå ei gruppe i sjuandeklasse. Etterpå blei forskjellege ball-leikar stelt i stand, og storfri blei ei real hyggetid for både store og små. Trivselfriminutt Les meir

Eitt år sidan Morten vart vald

Eitt år sidan Morten vart vald

Denne veka er det eitt år sidan valsigeren til Høgre, som førte til at Morten Storebø fekk grepet om ordførarklubba. Ei bratt læringskurve, og noko å vera stolt over, meiner han sjølv.   Trass i rik politisk røynsle frå politisk arbeid i Bergen og i regjeringskorridorane, er det noko heilt nytt å setja seg ned Les meir

Engelsen byggjer symjeanlegget

Engelsen byggjer symjeanlegget

  Sunnhordlandselskapet Engelsen bygg AS har vunne anbodet for å byggja nytt symjeanlegg på Storebø. Kommuneleiinga er kome fram til at anbodet ikkje berre er billegast, men at det òg har dei beste kvalitetane elles.   – Dei har svart godt på kravspesifikasjonane i anbodet, i tillegg til at det vert god utsikt mot sjøen Les meir