Fleirtal for Austevollpakken

 Nyhende  Innspel avslått på Fleirtal for Austevollpakken
okt 202016
 
Arbeidarpartiet ved Anja Heggholmen, Inga Margrethe Fagerbakke og Ketil Helland har fleirtalet av austevollingane med seg i ynskjet sitt om å bidra meg eigne pengar for betre vegar.

Arbeidarpartiet ved Anja Heggholmen, Inga Margrethe Fagerbakke og Ketil Helland har fleirtalet av austevollingane med seg i ynskjet sitt om å bidra meg eigne pengar for betre vegar. Arkivfoto.

51 prosent av dei spurde er positive til at det vert krevja inn bompengar for å utbetra dårlege vegar i kommunen, slik som er ved Liabrotet på Selbjørn, der mykje trafikk og fråverande gang- og sykkelveg, gjer ferdsle farefull.

Heile saka les du på PDF eller papir i dag.

SISTE: Fjord1 rangert fyrst i anbodskonkurransen

Det er Fjord 1 som frå 1. januar 2018 etter alt å dømma skal drifta ferjene til og frå Austevoll, opplyser Hordaland fylkeskommune på nettsida si. – Det av avgrensa kva informasjon me kan gå ut med før me formelt sett har skrive under kontrakten, men me er strålande nøgde med at det ser ut Les meir

Millionar til kai på Salthella

Helge André Njåstad (Frp) melder om dryge fem millionar frå staten til kaiprosjektet ved Fiskerihamna på Salthella. – Det er gøy å dela ut pengar til prosjekt ein sjølv har vore med å setja i gang, kunne Njåstad melda til lokalavisa etter at Statsbudsjettet vart presentert.

Kvinnene markerer seg

Er kjønn framleis ein relevant storleik i toppleiing- og administrasjon? Austevoll scorar uansett høgare enn landsgjennomsnittet, på kvinner i leiing både i kommune og næringsliv, men om kvinner automatisk bring med seg andre kvalitetar enn menn, er slett ikkje gitt meiner akademikar og austevollske næringslivskvinner me har snakka med.

Mindre mobbing

Austevoll ungdomsskule arbeider målretta for å skapa eit meir inkluderande sosialt miljø. Mobilfri skuletid, dykjeområde og aktivitetar i friminutta ser ut til å bera fruktar.

Sår for å hausta

Det skjer ting i det historiske hjarta på Storebø. Det er Kari Fjeldstad som kjærleg gjødslar nye røter på tre, nyttebuskar og staudar. Til stor glede for eigar Magnus Stangeland. Les meir i avisa i dag.